Problemas para colocar o banner

Toda vez que tento colocar meu banner aparece “An internal server error occurred. Please try again later.”